Jméno závodníka: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………………………………….. Člen klubu ČSCH-KKH …………..Ano / Ne ….……….

Telefonní číslo: ……………………………………………………….. E-mailová adresa: ……………………………………………

 

Jméno 1. králíka: …………..…………………………………………………………………………………………………………………….

Registrační značky: LS………………………... PS………………….………Číslo mikročipu………………………….…………..

Datum narození: ………………………………………………………….………………………………………………………………………

Číslo Výkonnostního průkazu: ……………………………………….…………………………………………………………………….

Soutěží v disciplíně / výkonnostní třídě: ……………………….……………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Startovné: …………………….........................................................................................................................

 

Jméno 2. králíka: …………..…………………………………………………………………………………………………………………….

Registrační značky: LS………………………... PS………………….………Číslo mikročipu………………………….…………..

Datum narození: ………………………………………………………….………………………………………………………………………

Číslo Výkonnostního průkazu: ……………………………………….…………………………………………………………………….

Soutěží v disciplíně / výkonnostní třídě: ……………………….……………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Startovné: …………………….........................................................................................................................

 

Jméno 3. králíka: …………..…………………………………………………………………………………………………………………….

Registrační značky: LS………………………... PS………………….………Číslo mikročipu………………………….…………..

Datum narození: ………………………………………………………….………………………………………………………………………

Číslo Výkonnostního průkazu: ……………………………………….…………………………………………………………………….

Soutěží v disciplíně / výkonnostní třídě: ……………………….……………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Startovné: …………………….........................................................................................................................

 

Jméno 4. králíka: …………..…………………………………………………………………………………………………………………….

Registrační značky: LS………………………... PS………………….………Číslo mikročipu………………………….…………..

Datum narození: ………………………………………………………….………………………………………………………………………

Číslo Výkonnostního průkazu: ……………………………………….…………………………………………………………………….

Soutěží v disciplíně / výkonnostní třídě: ……………………….……………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Startovné: …………………….........................................................................................................................

 

Startovné celkem: ……………………………………………………………………………………………………………………………….